Wszystkie publikowane tutaj teksty, obrazy i informacje podlegają prawom autorskim dostawcy, o ile sytuacja nie dotyczy praw autorskich stron zewnętrznych. W każdym przypadku operacja polegająca na kopiowaniu, rozpowszechnianiu lub publicznym zwielokrotnianiu może być przeprowadzona tylko wtedy, gdy dostawca udzielił odwołalnej i nieprzenoszalnej zgody.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści online, do których prowadzą odsyłacze (linki), ponieważ dana sytuacja nie dotyczy treści wewnętrznych. Witryny, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem nielegalnych treści i nie można było ich rozpoznać podczas umieszczania linku. Za ich treść odpowiadają operatorzy stron, do których prowadzą linki. W związku z tym dostawca nie podlega żadnemu ogólnemu obowiązkowi monitorowania ani sprawdzania. Jeśli jednak dowie się o naruszeniu prawa, odpowiedni link zostanie niezwłocznie usunięty.